Hotel Rajdhani Roxy

+91 674 257 3394

10, Janpath Satya Nagar, Near Ram Mandir, Khordha, Unit 3, Kharabela Nagar, Bhubaneswar, Odisha 751001, India, Bhubaneswar
+91 674 257 3394
ব্যাঙ্কোয়েট হল
অনুরূপ ভেন্যু